Kutatás-fejlesztés

A KUTATÓKÖZPONT KUTATÁSI FŐIRÁNYAI

VILLAMOS ÉS HIBRID HAJTÁSOK

  • Villamos gépekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés
  • Motorvezérlő rendszerek fejlesztése
  • Járművekben alkalmazott beágyazott- és kiegészítő rendszerek fejlesztése
  • Járműhajtások próbapadi és járműben történő vizsgálata, mérése
  • Villamosgép-fejlesztéshez kapcsolódó elektromágnesesség alapkutatások

MATEMATIKAI SZIMULÁCIÓ ÉS OPTIMALIZÁCIÓ

ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÁSOK

A legfontosabb kutatás-fejlesztési partner:
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET

2017. november 7. / Széchenyi István Egyetem