VILLAMOS GÉPEK KUTATÁS-FEJLESZTÉSE

A kutatások célja olyan villamos gépek és hajtásrendszerek létrehozása, amelyek egy adott jármű hajtását optimálisan valósítják meg. Az optimalizálá...

VILLAMOS GÉPEK KUTATÁS-FEJLESZTÉSE

MOTORVEZÉRLŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

A motorvezérlő rendszerek fejlesztésének célja olyan, K+F célra alkalmazható motorvezérlők létrehozása, amelyek alkalmasak a villamosgép-prototípuso...

MOTORVEZÉRLŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

JÁRMŰIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK KUTATÁSFEJLESZTÉSE

A járműirányító rendszerek fejlesztésének célja olyan beágyazott rendszerek kialakítása, amelyek segítségével a járműveket irányítani lehet. A fejle...

JÁRMŰIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK KUTATÁSFEJLESZTÉSE

ENERGIATÁROLÓ-RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

A villamos hajtásrendszerek járműben történő működtetéséhez megfelelően illesztett energiaforrás szükséges, ezért alacsony feszültségű, cserélhető a...

ENERGIATÁROLÓ-RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

KIJELZŐ- ÉS KEZELŐRENDSZER A járművekbe beépített és a próbapadokon üzemelő rendszerekhez üzemi-, illetve mérésvezérlő hardver és szoftver szüksége...

KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK

A JKK az Anyagtudományi és Technológiai Tanszékkel együttműködve integrált kutatásokat folytat a járműipari anyagok és gyártási eljárások területén....

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK

VILLAMOS GÉPEK ELEKTROMÁGNESES ALAPKUTATÁSA

A ferromágneses anyagok villamos gépekben viselkedésének, alkalmazhatóságának kutatása A mágnesek hiszterézis-karakterisztikájának, frekvenciafüg...

VILLAMOS GÉPEK ELEKTROMÁGNESES ALAPKUTATÁSA

Kutatás-fejlesztés

A KUTATÓKÖZPONT KUTATÁSI FŐIRÁNYAI

VILLAMOS ÉS HIBRID HAJTÁSOK

MATEMATIKAI SZIMULÁCIÓ ÉS OPTIMALIZÁCIÓ

ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÁSOK

A legfontosabb kutatás-fejlesztési partner:
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET

Szakmai partnereink