„Smarter Transport” Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP-4.2.2.C

„Smarter Transport” Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012

A 2012 novemberében indult projekt célja a közlekedési rendszerekkel szemben támasztott alapvető személy- és áruszállítási igények hatékonyabb, biztonságosabb és környezetbarát megoldásokat alkalmazó kielégítése, alapvetően fejlett infokommunikációs technológiák kutatásával és alkalmazásával. A kutatási tevékenység hat főirányba szerveződik:

1. Koncepcionális kutatások: A közlekedés rendszerelméleti szempontú megközelítése, hatásmechanizmusok feltárása, igények és megoldási lehetőségek elemzése, különös tekintettel az IKT penetrációjára.

2. Közlekedési alapfolyamatok modellezése: Makro- és mikroszintű megközelítés, valós közlekedési folyamatok számítógépes szimulációja, irányítása, optimalizálása.

3. Adatfeldolgozás: Rögzített illetve mobil adatgyűjtő eszközökből származó nagyméretű adattárházak kezelése, irányítási célú modellek identifikációja.

4. Irányítás: Centralizált és elosztott irányítási mechanizmusok kutatása, az infokommunikációs eszközök által nyújtott technológiai lehetőségekre alapozva.

5. Beavatkozó rendszerek: Az infrastruktúrával és egymással kommunikációra képes járművekben alkalmazható vezetést és fenntarthatóságot támogató megoldások kutatása.

6. Kommunikációs felhő: Intelligens járművek és sokrésztvevős, decentralizált közlekedési hálózatok kommunikációs módszereinek vizsgálata, különös tekintettel a biztonságkritikus alkalmazásokra

Szakmai partnereink