Járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatása és algoritmusok kidolgozása

1.  Kutatási főirány 

Járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatása és algoritmusok kidolgozása

A hibrid és elektromos járművek kialakítását a globális energiagazdálkodás és a környezetvédelem motiválta. Ugyanakkor az egyedi járművek szintjén a kényelmi és biztonsági funkciók száma is jelentősen megnőtt, s ennek következtében az egyedi járművekre vonatkozóan mind az energiaigény mind a fogyasztás egyaránt növekedett.

A járműveken alkalmazott hagyományos (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus) beavatkozók helyett egyre nagyobb teret kapnak az elektronikai és elektromechanikai megoldások. A hibrid járművekben alkalmazott x-by-wire megoldások lényegesen eltérnek a hagyományos járművekben elterjedten alkalmazott megoldásoktól, például a válaszidők és a dinamikák szempontjából. Továbbá a hibrid járművek, de különösen az elektromos járművek esetén az irányítástechnikai lehetőségek jelentősen különböznek a hagyományos járművekben alkalmazott megoldásoktól. Ez új lehetőségeket és kihívásokat teremt a kutatás és fejlesztés számára.

A fentiekkel összefüggésben az egyedi feladatokra és beavatkozókra különállóan tervezett és megvalósított irányítási körök helyett a több beavatkozót feltételező és komplex irányítási célkitűzéseket megvalósító integrált irányítás szerepe jelentősen megnő. Az integrált irányítások kidolgozásának egyik mozgatórugója, hogy megteremtse a lehetőségét olyan algoritmusok kidolgozásának, amelyek extrém körülmények között is megőrzik a vezetési biztonságot, vagy lehetőség szerint csökkentik a bekövetkezett kár nagyságát. A megnövekedett komplexitás azonban új kihívásokat támaszt a tervezési módszerekkel szemben. A feladatok újragondolásában és megoldásában az irányítástechnikai módszerek és rendszertechnikai felfogás jelentős szerepet kapnak. Az új irányítási megoldások új, hatékonyan működő módszereket és algoritmusokat igényelnek, ami számos kutatási feladat megjelenéséhez vezetett. A kutatási főirány ezekre koncentrál.

K+F projektek:

1. Nemlineáris rendszerek elemzése és irányításának tervezése optimális irányítási célkitűzések figyelembe vételével és lineáris technikák felhasználásával.

2. Optimális irányítás elvű pályatervezés autonóm hibrid és elektromos hajtású járművek számára különféle közlekedési szituációkban. Szenzorfúzión alapuló állapotbecslés kutatása hibrid és elektromos járművekkel összefüggésben.

3. Optimálisan rekonfiguráló és hibatűrő módszerek az elektromos és hibrid járműirányításban. Aktív biztonsági rendszerek optimális összehangolása a megbízhatóság növelése érdekében. Jármű, vezető és környezet közötti kölcsönhatások figyelembe vétele a járműirányítás tervezésében.

4. Menetdinamikai szabályozó funkciók módszereinek kidolgozása elektromos és hibrid jármű platformra. Módszerek és algoritmusok kutatása és demonstrálása.

5. Részletes dinamikai modellt és komplex állapotbecslést nem igénylő adaptív szabályozási módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata szimulációval és modellkísérletekkel. (Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ)

6. Energiagazdálkodás különös tekintettel a komplex, több fogyasztó és több forrású rendszerekre intelligens előrejelző technikák alkalmazásával szimulációs és modellkísérletes verifikációval. (Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ)

7. Járműkoncepció és hibrid hajtáslánc energia-menedzsmentje. (Kecskeméti Főiskola)

Szakmai partnereink