2. Kutatási főirány

2. Kutatási főirány:

Elektromos és hibrid járművek elektronikus mérési, irányítási megoldásainak kutatása

Kutatási főirányvezető: Dr. Varga Zoltán

Az elektromos és hibrid hajtású járművek irányításának magas színvonalú megvalósítása megköveteli a járműelektronika, a beágyazott számítástechnikai és programozható logikai megoldások alkalmazását az irányítási séma mindegyik alapegységével – nevezetesen az érzékelés-méréssel, a szabályozással, és a beavatkozással – kapcsolatban. Az elektronika és számítástechnika ugyanakkor visszahat az alkalmazható módszerekre, megoldásokra is, olyan nagy komplexitású algoritmusok megvalósítására ad lehetőségeket, amelyek eddig jármű-fedélzeti megoldásokként technológiai korlátok miatt szóba sem jöhettek. Ennek megfelelően az érzékelés, irányítás és beavatkozás feladatainak újragondolására van szükség, a matematikai absztrakció, a modellezés folyamatától az irányítási folyamatok tervezésén át az implementációkig. Ezen feladat lényeges szegmenseiben felmerülő alapkutatási és célzott kutatási feladatok megoldását tűzi ki célul a projekt a jelen kutatási főirány keretein belül.

A céljárművek halmazából a kutatási főirány a minimális hajtási energia igényű villamos hajtású járművekre valamint hibrid meghajtású haszonjárművekre összpontosít, és főként a meghajtáshoz és energia visszanyerést biztosító fékezéshez kapcsolódó mérési, irányítási illetve beavatkozási folyamatokkal foglalkozik. Ennek okai:

  • ezen két járműterületen van leginkább szükség és lehetőség új ismeretek meghonosítására,

  • a pályázó intézmény ezeken a területeken rendelkezik megfelelő előzményekkel és tapasztalatokkal,

  • szükséges a rendkívül széles kutatási spektrumot ésszerű, a financiális és infrastrukturális valamint személyi adottságokhoz illeszteni és szűkíteni.

A projekt keretein belül hat témakörben folyik kutatás, mindegyikben önálló célkitűzésekkel.