Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén

Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001

A projekt időtartama: 2017. június 1. – 2022. február 28.

Kedvezményezett:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Konzorciumi partnerek:
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Széchenyi István Egyetem (SZE)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 761 979 865 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt átfogó célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem együttműködésében megvalósuló projekt által az intézmények minőségi tudományos utánpótlás-nevelési tevékenysége megújuljon.

Ennek keretében a cél olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre. A projekt konkrét céljai a következők: Kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése keretében a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése, a tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése, a szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése, tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba.

A közvetlen célcsoporttagok az „Interdiszciplináris informatika, számítástudomány, beleértve a mesterséges intelligencia kutatást és a járműirányítás” tématerületi képzésben résztvevő hallgatók, doktoranduszok, predoktorok és az ő tehetséggondozásukban résztvevő oktatók, kutatók. Közvetett célcsoportként a tématerület iránt érdeklődő szélesebb társadalom, azon belül a konzorciumi partnerek eredményei iránt érdeklődő társadalmi csoportok.

Napjainkban jelentős változáson megy keresztül a közlekedés, melynek legfőbb oka, hogy ezen a területen is rohamtempóban gyűrűznek be az informatika és az infokommunikációs technológia legkorszerűbb megoldásai. A nemzetközi fejlesztések vizsgálata rámutat, hogy a jövőben az autonóm járműfunkciók folyamatosan átveszik a vezető szerepét, aminek az eredményeként az autonóm járműfejlesztésekben széleskörű kutatási tevékenység figyelhető meg. Egy részről a vezető járműgyártók és beszállítók mind-mind rendelkeznek speciálisan erre a területre fókuszáló fejlesztőközponttal, de a versenybe beszállnak nagy informatikai óriások és új szereplők is. Magyarország – a témában jelentős publikációkkal rendelkező – kutatói és autóipara jelenleg megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy ebben a versenyben eredményes résztvevőként szerepelhessen, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, hosszútávú megoldást kell találni az utánpótlás biztosításának problémáira.

Jelen pályázatban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem fenti igényekre reagálva a következő tevékenységeket tervezi a projekt keretében megvalósítani:

  • növelni kívánja a kutatói létszámot az utánpótlás biztosításával;
  • ösztönözni kívánja a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást;
  • fejleszteni kívánja a konzorciumi partnerek tehetségsegítő programjait, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre;
  • valamint elő kívánja segíteni a konzorciumi partnerek fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe;
  • vagyis az MTMI – elsősorban járműirányítás - terület szakember utánpótlásának támogatásával hozzá kíván járulni a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához és hozzáférhetőségének javításához.

A projekt keretében a partnerek:

  • korszerűsíteni kívánják doktori képzéseik színvonalát, a doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményességének növelésével, új, kiváló oktató-kutatók képzésekbe történő bevonásával és a képzések módszertanának, tartalmának fejlesztésével (pl. új, innovatív PhD témák kiírása);
  • meg kívánják növelni a tehetséges hallgatók képzési, kutatási folyamatokba történő bevonását mind a tudományos diákköri, mind pedig a szakkollégiumi területen, javítani kívánják a TDK témakiírások ipari kapcsolódását, a dolgozatok innovatív jellegét;
  • tudományos és K+F versenyeik bővítésével növelni kívánják tehetséges hallgatóik egyedi kutatói teljesítményét;
  • fejleszteni kívánják a kutatói utánpótlás esetében a kutatási készségeket, az oktató-kutatók esetében pedig a mentorálási, tudományos pályára való felkészítés módszertanát;
  • a partnerek támogatni kívánják a nemzetközi tapasztalatszerzés és az intézmények nemzetközi beágyazódásának elősegítése érdekében hazai és külföldi konferencia részvételeket.

Tovább a projekt honlapjára (link).

JKK a MaxWhere 3D térben

JKK K+F videok

Szakmai partnereink