Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások

Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások

 

A kutatási tevékenység a Széchenyi István Egyetem által a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása” c. kiírásra benyújtott pályázat keretében valósul meg.

Konzorcium-vezető:

  • Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi tagok:

  • Kecskeméti Főiskola
  • Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ

A kutatási téma középpontjában a járműipari szerkezetváltásra való felkészülés áll. E folyamat során a 2020-2030-as időszakban a jelenlegi belsőégésű motoros hajtásokat fokozatosan felváltják az alternatív hajtások, melyeknek legvalószínűbb megvalósítását a hibrid és elektromos autók jelentik. Ezért a projekt a hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatásokra irányul, amely magában foglalja a szimulációs és optimalizációs kutatásokat, a járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatását, valamint ezen járművek komplett hajtáslánc megoldásainak és energiamenedzsmentjének kutatását. A projekt kulcs elemei a fenntartható közlekedés, az e-mobilitás, green car, amely fogalmak mind részei a Horizon 2020 programnak és a vonatkozó hazai fejlesztési koncepcióknak.

A projekt céljai két rendező elv alapján épülnek fel, a felsőoktatási és a gazdasági hatás szintjén. A felsőoktatási szint meghatározó eleme a tudományos potenciál erősítése, a gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatás pedig a versenyképesség növelésének fogalmával jellemezhető. A két szint között szoros kapcsolat van, a célok megvalósítása mind a felsőoktatás, mind a gazdaság számára kiemelkedő előnyökkel jár. A felsőoktatási szintű célok a pályázati kiíráshoz és a TÁMOP 4. prioritás akciótervében megfogalmazottakhoz illeszkednek, a gazdaságfejlesztési célok pedig az Új Széchenyi Terv innovációs célkitűzéseihez és az ott megjelölt témákhoz. Hasonlóan szoros a kapcsolódás a Nyugat-Dunántúli Régió innovációs stratégiájához, amely meghatározó a magyar járműipar fejlődése szempontjából.

A konzorciumot alkotó felsőoktatási intézmények a régiók szellemi központjaként működnek, egyenként is jelentős szerepet vállalva az oktatás, a kutatás és az innováció fejlesztésében, valamint a gazdasággal való hatékony együttműködésben. Ezeket a tevékenységeket kívánják a partner felsőoktatási intézmények az együttműködéssel, a szinergiákban rejlő előnyök kihasználásával még magasabb szintre emelni.

A projekt megvalósításban lényeges szerepe van a nemzetközi együttműködésnek, a kutatásokba bevont intézményi partnereknek, melyeket számos külföldi kutató képvisel. A közös munka feltétlenül segíti a hazai intézményeket az FP8-as projektekbe való bekapcsolódásba. A projekt különös figyelmet fordít az alap- mester- és doktori képzés színvonalának emelésére, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítására, valamint a kutatói utánpótlás nevelésére.

1. kutatási főirány

2. kutatási főirány

3. kutatási főirány