Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés

„Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés” Regionális ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002

Az együttműködő egyetemek, főiskolák és kutatóintézetek 2012. július 13-án Pannonhalmán írták alá a közös munka hátteréül szolgáló Járműipari Együttműködési Megállapodást, amelyhez csatlakoztak a járműipari vállalatok is. A közös munkát a JKK irányítja és szervezi.

A projekt konkrét célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhálózat létrehozása, amely a regionális és ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával. Ezzel egyenrangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása. Az operatív célok 5 főirány fejlesztését irányozzák elő a projektben az alábbiak szerint:

1. Ipari kapcsolatok fejlesztése: ajánlások készülnek az ipari szakemberek oktatásba való bevonására, a duális képzésben való részvételükre és perspektivikusan az ipar-felsőoktatás közötti szakember mobilitás támogatására. A folyamatok definiálását a felsőoktatási intézmények és kiemelt partnereik közötti együttműködés tapasztalatai alapján végzik el.

2. Képzésfejlesztés: konkrét célként fogalmazza meg a járműipar számára kiemelten fontos járműmérnök és logisztikai mérnök mesterképzés programjainak egységes kidolgozását és a személyes kompetenciák (soft skills) fejlesztését. A hallgatók és oktatók széleskörű mobilitásának támogatására új elveket és keretrendszert fejlesztenek a partnerek.

3. Kutatási együttműködés fejlesztés: legfontosabb célja az, hogy a partner intézmények kutatási kapacitásainak összehangolásával a szinergikus hatásokat erősítsék, és olyan kritikus tömeget elérő erőforrásokat hozzanak létre, amelyek nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatásokat eredményezhetnek. Ennek érdekében kidolgozzák a járműipari igényekhez illeszkedő K+F metodikát, egységes adatbázisba gyűjtik össze az intézményi kutatási kapacitásokat, összehangolják az új fejlesztéseket és kölcsönösen támogatják egymást a kutatási feladatok megoldásában.

4. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: a nemzetközi gyakorlati képzések és részképzések kereteinek meghatározásával segíti a hallgatói mobilitást, de ezt támogatja a mérnökhallgatók nemzetközi hallgatói szervezetében (IAESTE) tervezett fokozott részvétel, valamint a járműipari tudományos szervezetek ifjúsági tagozatainak munkájába való intenzív bekapcsolódás (pl.: FISITA). Hasonlóan a hallgatói öntevékenységet erősíti a nemzetközi járműépítő versenyeken való részvétel támogatása, ahol eddig is kiváló eredményeket értek el a magyar mérnökhallgatók (Shell Eco-marathon, Formula Student, Pneumobil stb.).

5. Szervezet- és szolgáltatásfejlesztési főirány: célja, hogy a hallgatóknak nyújtott karrierszolgáltatások a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően fejlesztésre kerüljenek, valamint, hogy új hallgatói szolgáltatások épüljenek ki.