JÁRMŰIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK KUTATÁSFEJLESZTÉSE

A járműirányító rendszerek fejlesztésének célja olyan beágyazott rendszerek kialakítása, amelyek segítségével a járműveket irányítani lehet. A fejlesztések elsősorban a hajtásirányítással kapcsolatos funkciókra összpontosulnak és magukba foglalják az algoritmusok, szoftverek, valamint a hardverek fejlesztését is. A járműirányítási algoritmusokat korszerű, járműszimulációra épülő modellalapú tervezési módszerek alkalmazásával fejlesztjük, MATLAB/Simulink környezetben. A hardverek, kiegészítő szoftverek és a kommunikációs rendszer (CAN-hálózat) kialakítása olyan módon történik, hogy nyitott, rugalmas, univerzálisan alkalmazható hardver-szoftver platformot biztosítsunk a jövőbeli fejlesztésekhez is. Ezeket a kutatás-fejlesztési tevékenységeket együttműködésben valósítjuk meg a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével.

JKK a MaxWhere 3D térben

JKK K+F videok

Szakmai partnereink