JBKK Szervezők

A Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálta, és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban.

A Járműipari Kutatóközpont (JKK) a Magyarországon folyó járműipari K+F tevékenység központja. A 2012-ben 7 felsőoktatási intézmény és az MTA SZTAKI támogatásával a Széchenyi István Egyetemen
alapított JKK több száz kutató részvételével nagyszabású, járműipari alapkutatási projekteket valósít meg, amelyekben elektromos és hibrid járművek elektronikai és gépészeti kérdéseivel és kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatásával foglalkoznak.

A Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (KVJT) a járműmérnök, járműgépész, járműmechatronikai, valamint a jármű műszaki és kereskedelmi képzésekhezhez illeszkedően végzi oktató és kutató munkáját. Oktatásban szorosan együttműködünk a járműmérnök képzést folytató társtanszékekkel, így a BME Gépjárművek Tanszékével és a Kecskeméti Főiskola Járműtechnológia Tanszékével.
Legfőbb kutatási partnerünk az egyetemünkön működő Járműipari Kutató Központ, de az egyetem többi tanszékével is együttműködünk különböző ipari megbízások megvalósítása során.

Több mint 120 éves múltra tekint vissza. Tagjai az ipar, a szolgáltatás, a kereskedelem, valamint a kézműipar területét reprezentálják. A piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel, a szakképzés feladatainak koordinálásával, javaslatokkal, megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésével, üzletviteli tanácsadással segíti a gazdasági élet szereplőit.

Tevékenységének négy fő jellemzője van:

  • hasznosság
  • minőség
  • környezettudatosság
  • társadalmi felelősségvállalás

Kiemelt szerepet vállal:

  • üzleti kapcsolatépítés, külpiacra jutás
  • innováció
  • szakember utánpótlás segítése, pályaorientáció

Elérhetőség:
9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel.: + 36 96 520 250
www.gymskik.hu | www.facebook.com/gymskik

Szakmai partnereink