JKK Akadémia - Invariáns halmazok az irányításelméletben

MEGHÍVÓ

JKK Akadémia előadás a TAMOP422A-11-1-KONV-2012-0012 projekt keretében

Előadás címe: Invariáns halmazok az irányításelméletben
Előadó:  Péni Tamás, Ph.D., tudományos főmunkatárs
MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

Időpont: 2013. november 21. csütörtök 14:30

HelyszínSzéchenyi István Egyetem (SZE), Járműipari Kutató Központ (JKK)
9026 Győr, Egyetem tér 1. Inno-Share ép. II. emelet, IS 208 workshop terem

(megközelíthető az "A" tanulmányi épület 1. emeleti átjáróján keresztül)

Tartalom:

Az előadás rövid betekintést ad az invariáns halmazok irányításelméletben használt interpretációjáról és alkalmazásáról. Három különböző módszert mutat be dinamikus rendszerek invariáns halmazainak kiszámítására. Az első lineáris mátrixegyenlőtlenségek megoldásán alapul és elliptikus invariáns halmazok meghatározására használható. A második módszer olyan iteratív eljárás, amely halmazműveletek sorozatával politópikus halmazokat állít elő. A haramdik eljárás, szemben az előző kettővel, nemlineáris esetben is alkalmazható, pontosabban polinomiális nemlineáris rendszerek invariáns halmazainak kiszámítására képes. Az egyes módszerek működését mindhárom esetben szemléletes numerikus példák is illusztrálják.